Zaloguj się do systemu
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło:
Zablokuj dostęp do konta
  • chroń poufność kodów dostępu do programu (identyfikator, hasło, PIN, numer telefonu),
  • zmieniaj okresowo swoje hasło i PIN,
  • utratę klucza sprzętowego lub telefonu zgłoś niezwłocznie do banku i zablokuj dostęp do konta
  • zawsze sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania,
  • skonfiguruj przeglądarkę zgodnie z zaleceniami banku,
  • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych,
  • korzystaj z programów zabezpieczających komputer,
  • Szczegółowe informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl
W przypadku problemów z logowaniem proszę skorzystać z instrukcji:

telefon: +48 87 421 62 48 e-mail: bok@bsmikolajki.pl http://www.bsmikolajki.pl
IBank Home Banking 6.42.21 - Serwer (6.42.18)