Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:

telefon: +48 87 421 62 48 e-mail: bok@bsmikolajki.pl http://www.bsmikolajki.pl
IBank Home Banking 6.53.3 - Serwer (6.53.6)