Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:
telefon: +48 87 421 62 48 e-mail: centrala-bs.wegorzewo@bankbps.pl https://www.bswegorzewo.pl
Web 7.36.2 - Serwer (7.36.1)
System I-Bank: 7.36.3